T14. Flervägsstopp

Flervägsstopp
Tavlan anger att förare på samtliga tillfarter i en korsning har stopplikt.

Vägmärkesfiler