P4. Kör fram

Kör fram
Tecknet anger att trafikanter i den färdriktning som tecknet ges får fortsätta framåt. Tecknet ges med en vinkande rörelse i färdriktningen.

Vägmärkesfiler