P10. Följ efter och stanna bakom polisfordonet när detta stannar

Följ efter och stanna bakom polisfordonet när detta stannar
Tecknet anger att föraren av det fordon som befinner sig bakom polisfordonet ska följa efter det och stanna när polisfordonet stannar. Tecknet kan ges med en stoppspade.

Vägmärkesfiler