D9. Påbjuden led för terrängmotorfordon och terrängsläp

Påbjuden led för terrängmotorfordon och terrängsläp
Märket anger även att gångtrafik är tillåten.

Vägmärkesfiler