D2. Påbjuden körbana

Påbjuden körbana
Märkena anger att fordon endast får föras förbi märket där pilen visar eller, där två pilar finns, där pilarna visar. Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.

Alternativa symboler

Vägmärkesfiler