D4. Påbjuden cykelbana

Påbjuden cykelbana
Om moped klass II inte får föras på banan anges det på en tilläggstavla.

Vägmärkesfiler