F20. Väganslutning med separat körfält

Väganslutning med separat körfält
Märket är anpassat efter förhållandena på platsen. Vid tillfällig trafikomläggning kan märket vara utfört med orange botten. I övrigt får avvikelse från färg inte ske.

Alternativa symboler

Vägmärkesfiler