H28. Anläggning som enbart tillhandahåller platser för bilar med bostadsutrymme

Anläggning som enbart tillhandahåller platser för bilar med bostadsutrymme
Märket anger en anläggning som enbart tillhandahåller platser för bilar med bostadsutrymme.

Vägmärkesfiler