H1. Informationsplats

Informationsplats
Märket anger en plats där det går att få information. Uppgift om vilken typ av information som finns kan anges i anslutning till märket.

Vägmärkesfiler