H12. Husvagnsplats

Husvagnsplats
Märket anger en anläggning som enbart tillhandahåller platser för fordon med bostadsutrymme.

Vägmärkesfiler