H25. Gårdsbutik

Gårdsbutik
Märket anger en anläggning med försäljning av lokalt tillverkade eller närodlade produkter.

Vägmärkesfiler