H11. Campingplats

Campingplats
Märket anger en anläggning som tillhandahåller platser för såväl tält som fordon med bostadsutrymme.

Vägmärkesfiler