G12. Personfärja

Personfärja
Märket anger ett färjeläge för personfärja eller att angivet färdmål endast kan nås med färja avsedd för persontransport.

Vägmärkesfiler