G3. Radiostation för vägtrafikinformation

Radiostation för vägtrafikinformation
Märket anger att vägtrafikinformation ges regelbundet i återkommande sändningar som är avsedda att täcka ett större område.

Vägmärkesfiler