Lokaliseringsmärken för upplysning om allmänna inrättningar med mera

Lokaliseringsmärken visar vägen till en ort, plats, inrättning, anläggning eller liknande.
 Ett lokaliseringsmärke visar till exempel vilken väg du ska ta för att komma till en viss ort, ett sjukhus, en bensinstation eller ett intressant turistmål.