I1. Turistväg

Turistväg
Märket anger en väg eller vägsträckning av turistiskt intresse. Märket kan vara infogat i ett lokaliseringsmärke för vägvisning.

Vägmärkesfiler