I2. Turistområde

Turistområde
Symbolen på märket är anpassad till temat förturistområdet.Symbolen kan vara infogad i ett lokaliseringsmärke förvägvisning.Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilkasymboler som får användas.

Vägmärkesfiler