I3. Landmärke

Landmärke
Märket upplyser om ett landmärke av turistiskt intressesom kan ses från vägen. Symbolen på märket visar en siluett av platsen.Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilkasymboler som får användas.

Vägmärkesfiler