C41. Slut på ändamålsplats

Slut på ändamålsplats
Märket behöver inte vara uppsatt om det ändå tydligt framgår att ändamålsplatsen upphör. Märket är anpassat till märke C40, ändamålsplats.

Alternativa symboler

Vägmärkesfiler