C26. Förbud mot U-sväng

Förbud mot U-sväng
Förbudet gäller den korsning eller motsvarande som märket är placerat i eller före. Märket kan avse flera korsningar. Sträckans längd anges då på en tilläggstavla. Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.

Vägmärkesfiler