C8. Förbud mot trafik med traktor och motorredskap klass II

Förbud mot trafik med traktor och motorredskap klass II
Avser förbudet även trafik med motorredskap klass I anges det på en tilläggstavla.

Vägmärkesfiler