C9. Förbud mot trafik med fordon lastat med farligt gods

Förbud mot trafik med fordon lastat med farligt gods
Märket anger förbud mot trafik med fordon med sådan last som omfattas av krav på märkning med orangefärgad skylt enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen (2006:263) om transport av farligt gods. Tillsammans med tilläggstavla T23, tunnelkategori, anger märket tunnelkategori.

Vägmärkesfiler