C44. Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon med dubbdäck än moped klass II

Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon med dubbdäck än moped klass II
Avser förbudet även moped klass II anges det på en tilläggstavla.

Vägmärkesfiler