C14. Förbud mot ridning

Förbud mot ridning
Avser förbudet även ledande av riddjur anges det på en tilläggstavla.

Vägmärkesfiler