E21. Slut på område

Slut på område
Märket anger att ett område med förbud eller tillåtelser som angetts med ett märke E20, områdesmärke, upphör. Utseendet är anpassat till det märke som infogats i märke E20, områdesmärke.

Alternativa symboler

Vägmärkesfiler