E32. Slut på miljözon

Slut på miljözon
Märket anger att en miljözon slutar.

Alternativa symboler

Vägmärkesfiler