E4. Motortrafikled upphör

Motortrafikled upphör
Används märket som förberedande upplysning om att en motortrafikled upphör anges avståndet på en tilläggstavla. Märket används inte när en motortrafikled övergår i motorväg.

Vägmärkesfiler