E16. Enkelriktad trafik

Enkelriktad trafik
Märket anger att fordonstrafiken på vägen är enkelriktad i pilens riktning. Uppåtriktad pil anger att trafiken är enkelriktad i riktning rakt fram.

Alternativa symboler

Vägmärkesfiler