Trängselskatt

I Sverige används idag systemet med trängselskatt i Stockholm och Göteborg. Trängselskatten syftar till att minska trängseln och omfattar både svensk- och utlandsregistrerade fordon.

Se dina skattebeslut och dygnsbelopp

Se dina skattebeslut och preliminära dygnsbelopp i e-tjänsten för trängselskatt. E-tjänsten gäller trängselskatt för både Göteborg och Stockholm.

Trängselskatt - visa uppgifter

Betalning av trängselskatt

Du kan betala trängselskatt på något av följande sätt:

Läs mer om betalning och avisering av trängselskatt.

Tider och belopp för trängselskatt

Undantag för trängselskatt