Trängselskatt statistik Stockholm 2022

Här redovisar vi data från systemet för trängselskatt i Stockholm. Vill du se data för tidigare år väljer du det i menyn.

Antal passager per månad 2022

Månad Antal dagar med trängselskatt Totalt antal passager Andel passager utländska fordon Antal skattepliktiga passager Maxtaxa  Skattebelagda passager
Januari 19 6 597 100 1,7 % 6 245 100 6,1 % 5 865 200
Februari 20  7 801 400  1,8 % 7 395 800  6,0 %  6 954 200 
Mars 23 9 188 400 1,9 % 8 717 600 5,5 % 8 238 100
April 19 7 761 800 1,8 % 7 352 900 5,5 % 6 949 900
Maj 21 8 691 300 1,9 % 8 253 600 5,4 % 7 807 600
Juni 20 8 229 800 2,3 % 7 818 400 5,3 % 7 402 900
Juli 5 1 853 300 2,9 % 1 765 100 5,7 % 1 664 600
Augusti 23 8 527 600 2,7 % 8 090 600 5,1 % 7 675 000
September 22 8 833 600 2,0 % 8 378 200 5,3 % 7 930 600
Oktober 21 8 328 400 1,9 % 7 898 300 5,1 % 7 492 800
November            
December            

Tabellen visar antalet passager vid betalstationerna och hur stor andel som inte beskattades. Passager registreras på vardagar (utom på lördagar) mellan 06.00 och 18.29.

Skattebeslut, belopp och sanktionsavgift - Svenska fordon 2022

Månad Antal skattebeslut Belopp skattebeslut Antal tilläggsavgifter
Januari 585 400 111 865 000  14 500
Februari 615 600 134 765 600 16 200
Mars 670 800 192 442 600 16 800
April 666 800 161 402 000 16 200
Maj 697 000 180 866 400 19 300
Juni 725 100 163 938 700 17 600
Juli 384 700 31 272 400  8 100
Augusti 757 700 164 062 500  
September 691 000 184 683 300  
Oktober      
November      
December      

Skattebeslut, belopp och sanktionsavgift- Utländska fordon 2022

Månad Antal skattebeslut Belopp skattebeslut Antal tilläggsavgifter
Januari 10 100 871 000 870
Februari 11 300 1 053 200 1 240
Mars 13 000 1 551 100 1 280
April 10 500 964 200 1 110
Maj 15 900 1 574 000 1 760
Juni 24 700 1 831 400 2 660
Juli 11 900 508 600 1 000
Augusti 33 400 2 257 700  
September 17 417 1 693 300  
Oktober      
November      
December      

Ett skattebeslut utgörs av ett fordons sammanlagda passager under en kalendermånad. Skattebeslutet fastställs i mitten på nästföljande månad. I de fall skatten inte betalas in i tid utgår en tilläggsavgift på 500 kronor.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!