Statistik trängselskatt Stockholm 2020

Här redovisar vi data från systemet för trängselskatt i Stockholm. Vill du se data för tidigare år väljer du det i menyn.

Antal passager per månad

Månad

Antal dagar med trängselskatt

Totalt antal passager       Andel passager utländska fordon Antal skattepliktiga passager  Maxtaxa  Skattebelagda passager 
Januari 21 8 292 400 1,8% 7 861 100 5,7% 7 416 500
Februari 20  8 241 500  2,0%  7 809 900   5,9% 7 346 300 
Mars 22  8 366 000  1,9%  7 943 400  5,1%  7 540 100 
April 20  7 520 400  1,8%  7 166 400  4,9%  6 816 700 
Maj 19  7 518 400  1,9%  7 135 900  4,7%  6 797 400
Juni 21 8 560 000        
Augusti            
September            
Oktober            
November            
December            

Tabellen visar antalet passager vid betalstationerna och hur stor andel som inte beskattades. Passager registreras på vardagar (utom på lördagar) mellan 06.00 och 18.29.

Skattebeslut, belopp och sanktionsavgift - Svenska fordon

Månad Antal skattebeslut Belopp skattebeslut  Antal tilläggsavgifter
Januari 623 400 144 114 700 22 700 
Februari 618 100  143 002 200  24 300
Mars 614 000  177 167 600  24 300 
April 574 500 159 087 500  
Maj 598 700  158 288 500   
Juni      
Augusti      
September      
Oktober      
November      
December      

Skattebeslut, belopp och sanktionsavgift- Utländska fordon

Månad Antal skattebeslut Belopp skattebeslut  Antal tilläggsavgifter
Januari 14 100 1 250 400 1 690 
Februari 13 400  1 292 000  1 620
Mars 10 900  1 444 700  1 300
April 7 400 1 169 100  
Maj 8 500  1 178 300   
Juni      
Augusti      
September      
Oktober      
November      
December      

 

Ett skattebeslut utgörs av ett fordons sammanlagda passager under en kalendermånad. Skattebeslutet fastställs i mitten på nästföljande månad. I de fall skatten inte betalas in i tid utgår en tilläggsavgift på 500 kronor.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!