Statistik trängselskatt Stockholm 2018

Här redovisar vi data från systemet för trängselskatt i Stockholm. Vill du se data för tidigare år väljer du det i menyn.

Antal passager per månad

Månad

Antal dagar med trängselskatt

Totalt antal passager Andel passager utländska fordon Antal skattepliktiga passager  Maxtaxa  Skattebelagda passager 
Januari 21 8 164 100 1,9 % 7 691 500 4,85 % 7 318 000
Februari 20 7 970 600 2,0 % 7 414 700 4,99 % 7 044 500
Mars 20 8 211 500 2,0 % 7 725 700 5,10 % 7 332 000
April 19 8 107 600 2,1 % 7 673 300 5,03 % 7 287 500

Tabellen visar antalet passager vid betalstationerna och hur stor andel som inte beskattades. Passager registreras på vardagar (utom på lördagar) mellan 06.30 och 18.29.

Skattebeslut, belopp och sanktionsavgift - Svenska fordon

Månad Antal skattebeslut Belopp skattebeslut Antal tilläggsavgifter
Januari 615 800 139 252 100 31 000
Februari 603 500 134 466 500 29 400
Mars 620 200 139 620 400  
April 645 100 137 978 300  

Skattebeslut, belopp och sanktionsavgift- Utländska fordon

Månad Antal skattebeslut Belopp skattebeslut Antal tilläggsavgifter
Januari 14 500

1 178 500

1 890 
Februari 13 700

1 205 100

1 690 
Mars 14 510

1 260 800

 
April 15 070

1 286 000

 

Ett skattebeslut utgörs av ett fordons sammanlagda passager under en kalendermånad. Skattebeslutet fastställs i mitten på nästföljande månad. I de fall skatten inte betalas in i tid utgår en tilläggsavgift på 500 kronor.