Trängselskatt statistik Stockholm 2021

Här redovisar vi data från systemet för trängselskatt i Stockholm. Vill du se data för tidigare år väljer du det i menyn.

Antal passager per månad

Månad

Antal dagar med trängselskatt

Totalt antal passager       Andel passager utländska fordon Antal skattepliktiga passager  Maxtaxa  Skattebelagda passager 
Januari 18 6 626 500 1,6% 6 257 100 5,8% 5 896 500 
Februari 20 7 780 600 1,7%  7 323 600  5,9%  6 889 900 
Mars 23  9 026 800 1,7%  8 566 100  5,6%  8 084 600 
April 20  8 149 000 1,7%  7 743 100  5,6%  7 311 100 
Maj 20  8 337 000 1,7%  7 927 000  5,5%  7 489 600 
Juni 21 8 957 100 1,8% 8 524 500 5,4% 8 067 100 
Juli  5 1 939 300 2,1%  1 850 400  5,7%  1 744 400 
Augusti 22 8 480 400 2,4%  8 057 900  5,3%  7 628 500 
September 22 9 106 900 2,0%  8 642 400 5,5%  8 167 000 
Oktober 21  8 769 200 2,0%  8 328 200  5,5%  7 868 900 
November            
December            

Tabellen visar antalet passager vid betalstationerna och hur stor andel som inte beskattades. Passager registreras på vardagar (utom på lördagar) mellan 06.00 och 18.29.

Skattebeslut, belopp och sanktionsavgift - Svenska fordon

Månad Antal skattebeslut Belopp skattebeslut  Antal tilläggsavgifter
Januari 556 800 113 392 500 18 800
Februari 591 200  133 120 800  20 600
Mars 647 900  186 398 300 24 200 
April 651 800 168 337 800 25 500
Maj 671 800  172 569 600  20 000 
Juni 744 900 179 635 400 20 000 
Juli 406 800  32 607 000  9 400
Augusti 772 700  161 461 900  
September 708 500  189 784 500   
Oktober      
November      
December      

Skattebeslut, belopp och sanktionsavgift- Utländska fordon

Månad Antal skattebeslut Belopp skattebeslut  Antal tilläggsavgifter
Januari 7 400  704 800   770
Februari 7 200  871 900  790
Mars 9 100  1 464 800  1 060 
April 9 300 1 320 700 1 010
Maj 10 100  1 352 600  1 200 
Juni 13 300 1 502 500 1 460 
Juli  7 200   352 300     730
Augusti 26 700  2 010 600   
September 17 500  1 813 900   
Oktober      
November      
December      

Ett skattebeslut utgörs av ett fordons sammanlagda passager under en kalendermånad. Skattebeslutet fastställs i mitten på nästföljande månad. I de fall skatten inte betalas in i tid utgår en tilläggsavgift på 500 kronor.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!