Trängselskatt statistik Stockholm 2022

Här redovisar vi data från systemet för trängselskatt i Stockholm. Vill du se data för tidigare år väljer du det i menyn.

Antal passager per månad 2022

Månad Antal dagar med trängselskatt Totalt antal passager Andel passager utländska fordon Antal skattepliktiga passager Maxtaxa  Skattebelagda passager
Januari 19 6 597 100 1,7 % 6 245 100 6,1 % 5 865 200
Februari 20  7 801 400  1,8 % 7 395 800  6,0 %  6 954 200 
Mars 23 9 188 400 1,9 % 8 717 600 5,5 % 8 238 100
April 19 7 761 800 1,8% 7 450 600 5,5% 7 042 300
Maj            
Juni            
Juli            
Augusti            
September            
Oktober            
November            
December            

Tabellen visar antalet passager vid betalstationerna och hur stor andel som inte beskattades. Passager registreras på vardagar (utom på lördagar) mellan 06.00 och 18.29.

Skattebeslut, belopp och sanktionsavgift - Svenska fordon 2022

Månad Antal skattebeslut Belopp skattebeslut Antal tilläggsavgifter
Januari 585 400 111 865 000  14 500
Februari 615 600 134 765 600  
Mars 670 800 192 442 600  
April      
Maj      
Juni      
Juli      
Augusti      
September      
Oktober      
November      
December      

Skattebeslut, belopp och sanktionsavgift- Utländska fordon 2022

Månad Antal skattebeslut Belopp skattebeslut Antal tilläggsavgifter
Januari 10 100 871 000 870
Februari 11 300 1 053 200  
Mars 13 000 1 551 100  
April      
Maj      
Juni      
Juli      
Augusti      
September      
Oktober      
November      
December      

Ett skattebeslut utgörs av ett fordons sammanlagda passager under en kalendermånad. Skattebeslutet fastställs i mitten på nästföljande månad. I de fall skatten inte betalas in i tid utgår en tilläggsavgift på 500 kronor.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!