Trängselskatt statistik Stockholm 2021

Här redovisar vi data från systemet för trängselskatt i Stockholm. Vill du se data för tidigare år väljer du det i menyn.

Antal passager per månad

Månad

Antal dagar med trängselskatt

Totalt antal passager       Andel passager utländska fordon Antal skattepliktiga passager  Maxtaxa  Skattebelagda passager 
Januari 18 6 626 500 1,6% 6 257 100 5,8% 5 896 500 
Februari 20 7 780 600 1,7%  7 323 600  5,9%  6 889 900 
Mars 23  9 026 800 1,7%  8 566 100  5,6%  8 084 600 
April            
Maj            
Juni            
Juli            
Augusti            
September            
Oktober            
November            
December            

Tabellen visar antalet passager vid betalstationerna och hur stor andel som inte beskattades. Passager registreras på vardagar (utom på lördagar) mellan 06.00 och 18.29.

Skattebeslut, belopp och sanktionsavgift - Svenska fordon

Månad Antal skattebeslut Belopp skattebeslut  Antal tilläggsavgifter
Januari 556 800 113 392 500  18 800
Februari 591 200  133 120 800   
Mars 647 900  186 398 300  
April      
Maj      
Juni      
Juli      
Augusti      
September      
Oktober      
November      
December      

Skattebeslut, belopp och sanktionsavgift- Utländska fordon

Månad Antal skattebeslut Belopp skattebeslut  Antal tilläggsavgifter
Januari 7 400  704 800   770
Februari 7 200  871 900   
Mars 9 100  1 464 800   
April      
Maj      
Juni      
Juli      
Augusti      
September      
Oktober      
November      
December      

 

Ett skattebeslut utgörs av ett fordons sammanlagda passager under en kalendermånad. Skattebeslutet fastställs i mitten på nästföljande månad. I de fall skatten inte betalas in i tid utgår en tilläggsavgift på 500 kronor.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!