Trängselskatt statistik Stockholm 2023

Här redovisar vi data från systemet för trängselskatt i Stockholm. Vill du se data för tidigare år väljer du det i menyn.

Antal passager per månad 2023

Månad Antal dagar med trängselskatt Totalt antal passager Andel passager utländska fordon Antal skattepliktiga passager Maxtaxa  Skattebelagda passager
Januari 20 7 348 000 1,6 % 6 978 400 5,5 % 6 592 200
Februari 20 7 700 500 1,6 % 7 262 600 5,7 % 6 846 400
Mars 23 8 753 800 1,7 % 8 233 600 5,3 % 7 794 000
April 18 7 295 900 1,6 % 6 996 800 5,1 % 6 636 600
Maj            
Juni            
Juli            
Augusti            
September            
Oktober            
November            
December            

Tabellen visar antalet passager vid betalstationerna och hur stor andel som inte beskattades. Passager registreras på vardagar (utom på lördagar) mellan 06.00 och 18.29.

Skattebeslut, belopp och sanktionsavgift - Svenska fordon 2023

Månad Antal skattebeslut Belopp skattebeslut Antal tilläggsavgifter
Januari 603 800 128 008 600 13 400
Februari 613 000 133 221 000  
Mars 656 500 182 877 300  
April      
Maj      
Juni      
Juli      
Augusti      
September      
Oktober      
November      
December      

Skattebeslut, belopp och sanktionsavgift- Utländska fordon 2023

Månad Antal skattebeslut Belopp skattebeslut Antal tilläggsavgifter
Januari 11 500 933 400 1 040
Februari 11 300 981 000  
Mars 9 980 1 041 800  
April      
Maj      
Juni      
Juli      
Augusti      
September      
Oktober      
November      
December      

Ett skattebeslut utgörs av ett fordons sammanlagda passager under en kalendermånad. Skattebeslutet fastställs i mitten på nästföljande månad. I de fall skatten inte betalas in i tid utgår en tilläggsavgift på 500 kronor.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!