Trängselskatt statistik Göteborg 2023

Här redovisar vi data från systemet för trängselskatt i Göteborg.

Antal passager per månad 2023

Månad Antal dagar med trängselskatt Totalt antal trängselskatt passager Andel passager utländska fordon Antal skattepliktiga passager Flerpassage-regel * Maxtaxa ** Skattebelagda passager
Januari 20 11 907 500 2,2 % 9 911 000 42,88 % 1,3 % 5 587 600
Februari 20 12 240 300 2,5 % 10 150 200 42,90 % 1,4 % 5 717 500
Mars 23 14 159 400 2,4 % 11 683 500 42,72 % 1,4 % 6 600 200
April 17 11 062 500 2,4 % 9 233 100 42,70 % 1,4 % 5 216 900
Maj              
Juni              
Juli Ingen skatt tas ut under juli månad.
Augusti              
September              
Oktober              
November              
December              

Tabellen visar antalet passager vid betalstationerna och hur stor andel som inte beskattades. Passager registreras på vardagar (utom på lördagar) mellan 06.00 och 18.29.

* Andel passager som inte debiteras med anledning av flerpassageregel i Göteborg.

** Andel passager som inte debiteras med anledning av maxtaxa i Göteborg.

Skattebeslut, belopp och sanktionsavgift - Svenska fordon 2023

Månad Antal skattebeslut Belopp skattebeslut Antal tilläggsavgifter
Januari 460 600 75 585 400 7 120
Februari 473 500 77 203 000  
Mars 493 300 89 226 500  
April      
Maj      
Juni      
Juli      
Augusti      
September      
Oktober      
November      
December      

Skattebeslut, belopp och sanktionsavgift - Utländska fordon 2023

Månad Antal skattebeslut Belopp skattebeslut Antal tilläggsavgifter
Januari 25 200 808 300 2 640
Februari 29 900 948 300  
Mars 26 600 862 700  
April      
Maj      
Juni      
Juli      
Augusti      
September      
Oktober      
November      
December      

Ett skattebeslut utgörs av ett fordons sammanlagda passager under en kalendermånad. Skattebeslutet fastställs i mitten på nästföljande månad. I de fall skatten inte betalas in i tid utgår en tilläggsavgift på 500 kronor.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!