Statistik trängselskatt Göteborg 2019

Här redovisar vi data från systemet för trängselskatt i Göteborg.

Antal passager per månad

MånadAntal dagar med trängselskattTotalt antal trängselskatt passagerAndel passager utländska fordonAntal skattepliktiga passagerFlerpassage-regel *Maxtaxa **Skattebelagda passager
Januari 22

13 151 600

2 % 11 061 000 43,97 % 1,4 % 6 111 000
Februari 20 12 406 100 2,1 % 10 423 000 43,89 % 1,4 %  5 764 500
Mars 21  13 427 800  2,1 % 11 250 800 43,56 % 1,5 % 6 257 300
April 18 11 864 800 2,2 % 9 830 000 43,40 % 1,5 % 5 497 900
Maj 20 13 127 400 2,3 % 10 970 100 43,79 % 1,5 % 6 074 100
Juni 17 10 851 800 2,8 % 9 033 600 44,16 % 1,5 % 4 970 200
Augusti 22 

12 654 500 

3,3 %  10 546 600  44,24 %  1,3 %  5 804 100 
September 21

13 223 900 

2,4%  11 040 800  43,89%  1,4%  6 105 200 
Oktober  

 

         
November  

 

         
December              

Tabellen visar antalet passager vid betalstationerna och hur stor andel som inte beskattades. Passager registreras på vardagar (utom på lördagar) mellan 06.00 och 18.29.

* Andel passager som inte debiteras med anledning av flerpassageregel i Göteborg.

** Andel passager som inte debiteras med anledning av maxtaxa i Göteborg.

Skattebeslut, belopp och sanktionsavgift - Svenska fordon

MånadAntal skattebeslutBelopp skattebeslutAntal tilläggsavgifter
Januari 471 900 82 644 100 13 570
Februari 467 700  77 892 000  13 400
Mars 485 800 84 461 670 14 800
April 484 700 73 517 400 15 100 
Maj 514 900 81 194 400 17 000 
Juni 506 800  65 315 300  16 500 
Augusti 562 600  75 519 400   
September 498 800 81 943 900  
Oktober      
November      
December      

Skattebeslut, belopp och sanktionsavgift - Utländska fordon

MånadAntal skattebeslutBelopp skattebeslut Antal tilläggsavgifter
Januari 27 400 913 800 2 860
Februari 25 900  868 300  2 810
Mars 25 300  908 500  2 490 
April 27 000 778 300  2 650 
Maj 34 400  1 031 500  3 200 
Juni 46 700  1 140 900  4 180 
Augusti 74 300 1 767 100   
September 74 300 1 767 100   
Oktober 36 100  1 077 600   
November      
December      

Ett skattebeslut utgörs av ett fordons sammanlagda passager under en kalendermånad. Skattebeslutet fastställs i mitten på nästföljande månad. I de fall skatten inte betalas in i tid utgår en tilläggsavgift på 500 kronor.

All statistik gällande trängselskatt uppdateras i slutet av månaden.

5 804 100

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!