Statistik trängselskatt Göteborg 2020

Här redovisar vi data från systemet för trängselskatt i Göteborg.

Antal passager per månad

MånadAntal dagar med trängselskattTotalt antal trängselskatt passagerAndel passager utländska fordonAntal skattepliktiga passagerFlerpassage-regel *Maxtaxa **Skattebelagda passager
Januari 21 12 830 200 2,0% 10 791 800 44,25% 1,4% 5 934 200
Februari 20 12 817 100  2,1%  10 743 900  44,13%  1,4%  5 916 800 
Mars 22 13 010 500 2,0%  10 798 900  45,22%  1,3%  5 836 900 
April 18 10 570 900 1,7%  8 635 900  45,97% 1,3%  4 604 100 
Maj 18 10 805 100  1,8%  8 831 500  45,73%  1,3%  4 763 300 
Juni 20 12 401 100 1,9% 10 172 700  44,92% 1,3% 5 530 300 
Juli              
Augusti              
September              
Oktober              
November              
December              

Tabellen visar antalet passager vid betalstationerna och hur stor andel som inte beskattades. Passager registreras på vardagar (utom på lördagar) mellan 06.00 och 18.29.

* Andel passager som inte debiteras med anledning av flerpassageregel i Göteborg.

** Andel passager som inte debiteras med anledning av maxtaxa i Göteborg.

Skattebeslut, belopp och sanktionsavgift - Svenska fordon

MånadAntal skattebeslutBelopp skattebeslutAntal tilläggsavgifter
Januari 478 600  80 053 000  12 500 
Februari 473 500  78 499 300  14 111
Mars 452 400  79 276 000  13 200 
April 409 600 61 913 300 11 400
Maj 430 400  63 916 300  11 700
Juni 484 100 73 353 400   
Juli      
Augusti      
September      
Oktober      
November      
December      

Skattebeslut, belopp och sanktionsavgift - Utländska fordon

MånadAntal skattebeslutBelopp skattebeslut Antal tilläggsavgifter
Januari 26 700  866 700  2 890 
Februari 27 500 874 200  2 550
Mars 18 500  720 000  1 700 
April 10 500 469 700 930
Maj 13 000  515 600  1 220
Juni 14 100 512 900   
Juli      
Augusti      
September      
Oktober      
November      
December      

Ett skattebeslut utgörs av ett fordons sammanlagda passager under en kalendermånad. Skattebeslutet fastställs i mitten på nästföljande månad. I de fall skatten inte betalas in i tid utgår en tilläggsavgift på 500 kronor.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!