Statistik trängselskatt Göteborg 2018

Här redovisar vi data från systemet för trängselskatt i Göteborg.

Antal passager per månad

Månad

Antal dagar med trängselskatt

Totalt antal trängselskatt passager

Andel passager utländska fordon Antal skattepliktiga passager  Flerpassage-regel * Maxtaxa **  Skattebelagda passager 
Januari 21

11 766 500

2,2 % 11 169 800 44,53 % 1,5 % 6 103 200
Februari 20

11 385 100

2,4 % 10 744 800 44,57 % 1,6 %

5 863 000

Mars 20

11 712 300

2,4 % 11 041 900 44,46 % 1,6 %

6 034 900

April 19 11 606 000 2,3 % 10 919 200 44,51 % 1,6 % 5 959 700
Maj 20 13 475 200 2,3 % 11 183 500 43,23 % 1,6 % 6 249 900
Juni 18 11 953 700 2,7 % 10 122 000 43,64 % 1,5 % 5 618 900

Tabellen visar antalet passager vid betalstationerna och hur stor andel som inte beskattades. Passager registreras på vardagar (utom på lördagar) mellan 06.00 och 18.29.

* Andel passager som inte debiteras med anledning av flerpassageregel i Göteborg.

** Andel passager som inte debiteras med anledning av maxtaxa i Göteborg.

Skattebeslut, belopp och sanktionsavgift - Svenska fordon

Månad Antal skattebeslut Belopp skattebeslut Antal tilläggsavgifter
Januari 475 000 83 555 400 16 800
Februari 470 700 80 230 500 16 400
Mars 476 000 82 515 900 16 600
April 496 800 80 959 200  17 200
Maj 519 000 83 738 700 19 300
Juni 526 700 73 403 000  

Skattebeslut, belopp och sanktionsavgift - Utländska fordon

Månad Antal skattebeslut Belopp skattebeslut Antal tilläggsavgifter
Januari 25 120 850 100 2 510
Februari 24 920 843 700 2 410
Mars 27 940 901 400 2 600
April 25 290 839 900 2 260
Maj 36 710 1 061 300 3 670
Juni 45 730 1 149 100  

Ett skattebeslut utgörs av ett fordons sammanlagda passager under en kalendermånad. Skattebeslutet fastställs i mitten på nästföljande månad. I de fall skatten inte betalas in i tid utgår en tilläggsavgift på 500 kronor.

All statistik gällande trängselskatt uppdateras i slutet av månaden.