Trängselskatt statistik Göteborg 2022

Här redovisar vi data från systemet för trängselskatt i Göteborg.

Antal passager per månad 2022

Månad Antal dagar med trängselskatt Totalt antal trängselskatt passager Andel passager utländska fordon Antal skattepliktiga passager Flerpassage-regel * Maxtaxa ** Skattebelagda passager
Januari 18 10 007 400 2,2 % 8 160 600 43,36 % 1,4 % 4 559 500
Februari 20 11 711 100  2,4 %  9 604 700  41,96 %  1,4 %  5 496 700 
Mars 23 14 224 800 2,3 % 11 638 400 41,66 % 1,4 % 6 694 100
April 18 11 319 200 2,5% 9 386 100 41,8% 1,4% 5 386 500
Maj              
Juni              
Juli

Ingen skatt tas ut under juli månad.

           
Augusti              
September              
Oktober              
November              
December              

Tabellen visar antalet passager vid betalstationerna och hur stor andel som inte beskattades. Passager registreras på vardagar (utom på lördagar) mellan 06.00 och 18.29.

* Andel passager som inte debiteras med anledning av flerpassageregel i Göteborg.

** Andel passager som inte debiteras med anledning av maxtaxa i Göteborg.

Skattebeslut, belopp och sanktionsavgift - Svenska fordon 2022

Månad Antal skattebeslut Belopp skattebeslut Antal tilläggsavgifter
Januari 431 000 60 927 900 8 100
Februari 462 700 74 093 700  
Mars 495 100 90 678 900  
April      
Maj      
Juni      
Juli Ingen skatt tas ut under juli månad.    
Augusti      
September      
Oktober      
November      
December      

Skattebeslut, belopp och sanktionsavgift - Utländska fordon 2022

Månad Antal skattebeslut Belopp skattebeslut Antal tilläggsavgifter
Januari 19 000 650 400 1 380
Februari 26 100 831 100  
Mars 26 400 954 000  
April      
Maj      
Juni      
Juli Ingen trängselskatt, Göteborg    
Augusti      
September      
Oktober      
November      
December      

Ett skattebeslut utgörs av ett fordons sammanlagda passager under en kalendermånad. Skattebeslutet fastställs i mitten på nästföljande månad. I de fall skatten inte betalas in i tid utgår en tilläggsavgift på 500 kronor.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!