Trängselskatt statistik Göteborg 2022

Här redovisar vi data från systemet för trängselskatt i Göteborg.

Antal passager per månad 2022

Månad Antal dagar med trängselskatt Totalt antal trängselskatt passager Andel passager utländska fordon Antal skattepliktiga passager Flerpassage-regel * Maxtaxa ** Skattebelagda passager
Januari 18 10 007 400 2,2 % 8 160 600 43,36 % 1,4 % 4 559 500
Februari 20 11 711 100  2,4 %  9 604 700  41,96 %  1,4 %  5 496 700 
Mars 23 14 224 800 2,3 % 11 638 400 41,66 % 1,4 % 6 694 100
April 18 11 319 200 2,5% 9 234 900 41,8% 1,4% 5 299 800
Maj 20 12 647 900 2,5% 10 420 200 42,52% 1,4% 5 905 100
Juni 20 12 766 100 3,1% 10 563 200 42,77% 1,4% 5 961 200
Juli

Ingen skatt tas ut under juli månad.

           
Augusti              
September              
Oktober              
November              
December              

Tabellen visar antalet passager vid betalstationerna och hur stor andel som inte beskattades. Passager registreras på vardagar (utom på lördagar) mellan 06.00 och 18.29.

* Andel passager som inte debiteras med anledning av flerpassageregel i Göteborg.

** Andel passager som inte debiteras med anledning av maxtaxa i Göteborg.

Skattebeslut, belopp och sanktionsavgift - Svenska fordon 2022

Månad Antal skattebeslut Belopp skattebeslut Antal tilläggsavgifter
Januari 431 000 60 927 900 8 100
Februari 462 700 74 093 700 9 000
Mars 495 100 90 678 900 9 200
April 483 600 71 117 500 8 600
Maj 507 000 78 415 400 10 300
Juni 542 900 78 520 600  
Juli Ingen skatt tas ut under juli månad.    
Augusti      
September      
Oktober      
November      
December      

Skattebeslut, belopp och sanktionsavgift - Utländska fordon 2022

Månad Antal skattebeslut Belopp skattebeslut Antal tilläggsavgifter
Januari 19 000 650 400 1 380
Februari 26 100 831 100 2 640
Mars 26 400 954 000 2 770
April 27 300 735 900 3 170
Maj 32 400 964 600 3 840
Juni 49 900 1 261 600  
Juli Ingen trängselskatt, Göteborg    
Augusti      
September      
Oktober      
November      
December      

Ett skattebeslut utgörs av ett fordons sammanlagda passager under en kalendermånad. Skattebeslutet fastställs i mitten på nästföljande månad. I de fall skatten inte betalas in i tid utgår en tilläggsavgift på 500 kronor.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!