Statistik trängselskatt Göteborg 2019

Här redovisar vi data från systemet för trängselskatt i Göteborg.

Antal passager per månad

Månad

Antal dagar med trängselskatt

Totalt antal trängselskatt passager

Andel passager utländska fordon Antal skattepliktiga passager  Flerpassage-regel * Maxtaxa **  Skattebelagda passager 
Januari 22

13 151 600

2 % 11 061 000 43,97 % 1,4 % 6 111 000
Februari 20  12 406 100  2,1 %  10 423 000 43,89 %  1,4 %  5 764 500 
Mars 21  13 427 800   2,1 %  11 250 800  43,56 %  1,5 % 6 257 300
April 18  11 864 800  2,2 %  9 830 000  43,40 %  1,5 %  5 497 900 
Maj 20  13 127 400  2,3 %  10 970 100  43,79 %  1,5 %  6 074 100 
Juni              
Augusti  

 

         
September  

 

         
Oktober  

 

         
November  

 

         
December              

Tabellen visar antalet passager vid betalstationerna och hur stor andel som inte beskattades. Passager registreras på vardagar (utom på lördagar) mellan 06.00 och 18.29.

* Andel passager som inte debiteras med anledning av flerpassageregel i Göteborg.

** Andel passager som inte debiteras med anledning av maxtaxa i Göteborg.

Skattebeslut, belopp och sanktionsavgift - Svenska fordon

Månad Antal skattebeslut Belopp skattebeslut Antal tilläggsavgifter
Januari 471 900 82 644 100 13 570
Februari 467 700  77 892 000  13 400
Mars 485 800 84 461 670 14 800
April 484 700 73 517 400  
Maj 514 900 81 194 400  
Juni      
Augusti      
September      
Oktober      
November      
December      

Skattebeslut, belopp och sanktionsavgift - Utländska fordon

Månad Antal skattebeslut Belopp skattebeslut Antal tilläggsavgifter
Januari 27 400 913 800 2 860
Februari 25 900  868 300  2 810
Mars 25 300  908 500  2 490 
April 27 000 778 300   
Maj 34 400  1 031 500   
Juni      
Augusti      
September      
Oktober      
November      
December      

Ett skattebeslut utgörs av ett fordons sammanlagda passager under en kalendermånad. Skattebeslutet fastställs i mitten på nästföljande månad. I de fall skatten inte betalas in i tid utgår en tilläggsavgift på 500 kronor.

All statistik gällande trängselskatt uppdateras i slutet av månaden.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!