Trängselskatt statistik Stockholm 2021

Här redovisar vi data från systemet för trängselskatt i Stockholm. Vill du se data för tidigare år väljer du det i menyn.

Antal passager per månad

Månad Antal dagar med trängselskatt Totalt antal passager Andel passager utländska fordon Antal skattepliktiga passager Maxtaxa  Skattebelagda passager
Januari 18 6 626 500 1,6% 6 256 600 5,8% 5 896 000
Februari 20 7 780 600 1,7%  7 323 000 5,9%  6 889 300
Mars 23  9 026 800 1,7%  8 565 600 5,6%  8 084 100
April 20  8 149 000 1,7%  7 742 400 5,6%  7 310 400
Maj 20  8 337 000 1,7%  7 926 200 5,5%  7 488 900
Juni 21 8 957 100 1,8% 8 524 300 5,4% 8 066 900
Juli  5 1 939 300 2,1%  1 850 400  5,7%  1 744 400 
Augusti 22 8 480 400 2,4%  8 057 800 5,3%  7 628 100
September 22 9 106 900 2,0%  8 642 300 5,5%  8 167 000 
Oktober 21  8 769 200 2,0%  8 327 800  5,5%  7 868 500
November 22 9 084 900 1,8% 8 624 700 5,4% 8 158 400
December 21 8 086 600 1,5% 7 590 400  5,7% 7 157 600 

Tabellen visar antalet passager vid betalstationerna och hur stor andel som inte beskattades. Passager registreras på vardagar (utom på lördagar) mellan 06.00 och 18.29.

Skattebeslut, belopp och sanktionsavgift - Svenska fordon

Månad Antal skattebeslut Belopp skattebeslut Antal tilläggsavgifter
Januari 556 800 113 392 500 18 800
Februari 591 200  133 120 800  20 600
Mars 647 900  186 398 300 24 200 
April 651 800 168 337 800 25 500
Maj 671 800  172 569 600  20 000 
Juni 744 900 179 635 400 20 000 
Juli 406 800  32 607 000  9 400
Augusti 772 700  161 461 900 19 600
September 708 500  189 784 500  18 800
Oktober 687 100 182 725 400 21 100
November 700 100 188 008 600 19 600 
December 688 400  135 028 200  18 800

Skattebeslut, belopp och sanktionsavgift- Utländska fordon

Månad Antal skattebeslut Belopp skattebeslut Antal tilläggsavgifter
Januari 7 400  704 800   770
Februari 7 200  871 900  790
Mars 9 100  1 464 800  1 060 
April 9 300 1 320 700 1 010
Maj 10 100  1 352 600  1 200 
Juni 13 300 1 502 500 1 460 
Juli 7 200  352 300  730
Augusti 26 700  2 010 600  2 580
September 17 500  1 813 900  1 720
Oktober 16 400 1 719 400 2 480 
November 13 000 1 576 800 1 460 
December 13 500  1 001 200  600

Ett skattebeslut utgörs av ett fordons sammanlagda passager under en kalendermånad. Skattebeslutet fastställs i mitten på nästföljande månad. I de fall skatten inte betalas in i tid utgår en tilläggsavgift på 500 kronor.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!