Statistik trängselskatt Stockholm 2020

Här redovisar vi data från systemet för trängselskatt i Stockholm. Vill du se data för tidigare år väljer du det i menyn.

Antal passager per månad

MånadAntal dagar med trängselskattTotalt antal passagerAndel passager utländska fordonAntal skattepliktiga passagerMaxtaxaSkattebelagda passager
Januari 21 8 292 400 1,8% 7 861 100 5,7% 7 416 500
Februari 20  8 241 500 2,0%  7 809 900   5,9% 7 346 300 
Mars 22  8 366 000 1,9%  7 943 400  5,1%  7 540 100 
April 20  7 520 400 1,8%  7 166 400  4,9%  6 816 700 
Maj 19  7 518 400 1,9%  7 135 900  4,7%  6 797 400
Juni 21 8 560 000 1,8% 8 116 400 4,8%  7 728 100 
Juli 5 1 915 100 1,9% 1 822 000 5,0% 1 730 400
Augusti 21  8 246 100 1,9% 7 834 600 4,8% 7 457 000 
September 22 9 207 000 1,9% 8 736 900 4,9% 8 305 500
Oktober 22  9 248 900 1,8%  8 793 600  5,0%  8 349 600 
November 21 8 227 900 1,9% 7 777 300 5,4% 7 359 700 
December 20  7 697 200 1,6%  7 323 200  5,7%  6 903 500 

Tabellen visar antalet passager vid betalstationerna och hur stor andel som inte beskattades. Passager registreras på vardagar (utom på lördagar) mellan 06.00 och 18.29.

Skattebeslut, belopp och sanktionsavgift - Svenska fordon

MånadAntal skattebeslutBelopp skattebeslutAntal tilläggsavgifter
Januari 623 400 144 114 700 22 700 
Februari 618 100  143 002 200  24 300
Mars 614 000  177 167 600  24 300 
April 574 500 159 087 500 21 900 
Maj 598 700  158 288 500  22 400
Juni 682 100 168 832 900 27 000
Juli 389 700 32 552 700 13 300 
Augusti 721 900 158 115 800 28 200 
September 693 500  192 984 800  26 200
Oktober 703 600  192 110 300 28 600 
November 611 900 169 258 200 24 100 
December 637 800  129 529 300  25 400 

Skattebeslut, belopp och sanktionsavgift- Utländska fordon

MånadAntal skattebeslutBelopp skattebeslutAntal tilläggsavgifter
Januari 14 100 1 250 400 1 690 
Februari 13 400  1 292 000  1 620
Mars 10 900  1 444 700  1 300
April 7 400 1 169 100 810 
Maj 8 500  1 178 300  990
Juni 7 500 952 400 800 
Juli 4 700 262 800 510 
Augusti 13 200 1 320 200  1 440 
September 12 400  1 529 800  1 380
Oktober 11 600  1 607 000  1 380 
November 6 100 960 700 690 
December 9 200  908 900  1 160 

Ett skattebeslut utgörs av ett fordons sammanlagda passager under en kalendermånad. Skattebeslutet fastställs i mitten på nästföljande månad. I de fall skatten inte betalas in i tid utgår en tilläggsavgift på 500 kronor.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!