Statistik trängselskatt Stockholm 2018

Här redovisar vi data från systemet för trängselskatt i Stockholm. Vill du se data för tidigare år väljer du det i menyn. 

Antal passager per månad

Månad

Antal dagar med trängselskatt

Totalt antal       passager       Andel passager utländska fordon Antal skattepliktiga passager  Maxtaxa  Skattebelagda passager 
Januari 21 8 164 100 1,9 % 7 691 500 4,85 % 7 318 000
Februari 20 7 970 600 2,0 % 7 414 700 4,99 % 7 044 500
Mars 20 8 211 500 2,0 % 7 725 700 5,10 % 7 332 000
April 19 8 107 600 2,1 % 7 672 900 5,03 % 7 287 500
Maj 20 8 552 700 2,2 % 8 076 500 4,97 % 7 674 700
Juni 18 7 712 800 2,5 % 7 292 700 4,96 % 6 932 300
Augusti 23 9 124 600 2,7 % 8 636 200 4,77 % 8 224 600
September 20 8 487 800 2,2 % 8 028 600 5,08% 7 620 500
Oktober 23 9 760 100 2,1 % 9 246 200 5 % 8 783 900
November 21 8 839 000 2,0 % 8 370 100 5,02 % 7 950 300
December 17 6 941 300 1,9 % 6 645 400 4,98 % 6 314 500

Tabellen visar antalet passager vid betalstationerna och hur stor andel som inte beskattades. Passager registreras på vardagar (utom på lördagar) mellan 06.30 och 18.29.

Skattebeslut, belopp och sanktionsavgift - Svenska fordon

Månad Antal skattebeslut Belopp skattebeslut  Antal tilläggsavgifter
Januari 615 800 139 252 100 31 000
Februari 603 500 134 466 500 29 400
Mars 620 200 139 620 400 30 500
April 645 100 137 978 300 30 900
Maj 672 300 144 285 600 33 200
Juni 693 100 128 998 800 31 600
Augusti 757 400 153 478 900 31 800
September 658 300 144 202 600 26 600
Oktober 689 300 166 194 100 31 200
November 649 700 150 226 500 27 900
December 617 000 116 621 000 26 400 

Skattebeslut, belopp och sanktionsavgift- Utländska fordon

Månad Antal skattebeslut Belopp skattebeslut  Antal tilläggsavgifter
Januari 14 500

1 178 500

1 890
Februari 13 700

1 205 100

1 690
Mars 14 510

1 260 800

1 760
April 15 070

1 286 000

1 690
Maj 17 640

1 396 900

2 010
Juni 24 150

1 482 800

2 280
Augusti 32 700

2 105 200

3 620
September 17 440

1 434 700

2 250
Oktober 17 800

1 595 500

2 240
November 14 050

1 349 700

1 920
December 14 400

1 034 400

1 920 

Ett skattebeslut utgörs av ett fordons sammanlagda passager under en kalendermånad. Skattebeslutet fastställs i mitten på nästföljande månad. I de fall skatten inte betalas in i tid utgår en tilläggsavgift på 500 kronor.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!