Statistik 2017

Här redovisar vi data från trängselskattesystemet för år 2017. 

Antal passager per månad

Månad

Antal dagar med trängselskatt

Totalt antal passager Andel passager utländska fordon Antal skattepliktiga passager  Maxtaxa  Skattebelagda passager 
Januari 20 7 652 700 2,0 % 7 265 600 4,6 % 6 224 000
Februari 20 8 108 500 1,9 % 7 584 500 4,75 % 7 601 200
Mars 23 9 547 600 2,0 % 9 018 200 4,89 % 8 577 600
April 17 7 330 330 2,0 % 6 581 060 4,88 % 6 581 060
Maj 20 8 671 570 2,2 % 8 176 330 4,95 %  7 770 640
Juni 19 8 408 670 2,5 % 7 950 660 4,90 % 7 560 870
Augusti 23 9 162 395 2,9 % 8 659 954 4,60 % 8 262 017
September 21 8 980 000 2,3 % 8 490 700 4,94 % 8 070 900
Oktober 22 9 430 000 2,2 % 8 934 000 4,92 % 8 494 300
November 21 8 874 800 2,1 % 8 384 500 4,94 % 7 970 100
December 19 7 736 000 2,0 % 7 332 100 4,80 % 6 980 300

Tabellen visar antalet passager vid betalstationerna och hur stor andel som inte beskattades (se även tabellen nedan). Passager registreras på vardagar (utom på lördagar) mellan 06.30 och 18.29.

Ej skattepliktiga passager

Period  Fordonsslag Manipulerad skylt Andel p-tillstånd rörelsehindrade  Tung buss Övrigt
Januari 0,1 % 0,02 % 1,0 % 2,0 % 2,0 %
Februari 0,1 % 0,02 % 1,0 % 2,0 % 3,3 %
Mars 2,3 % 0,02 % 1,0 % 2,0 % 2,3 %
April 0,1 % 0,03 % 1,0 % 2,0 % 2,2 %
Maj 0,1 % 0,02 % 1,0 % 2,0 % 2,5 %
Juni 0,1 % 0,02 % 1,0 % 2,1 % 2,3 %
Augusti 0,1 % 0,02 % 0,9 % 2,0 % 2,4 %
September 0,1 % 0,02 % 1,0 % 2,0 % 2,2 %
Oktober 0,1 % 0,03 % 1,0 % 2,1 % 2,1 %
November 0,1 % 0,02 % 1,0 % 2,0 % 2,4 %
December 0,1 % 0,02 % 1,0 % 2,0 % 2,1 %

Skattebeslut, belopp och sanktionsavgift - Svenska fordon

Månad Antal skattebeslut Belopp skattebeslut Antal tilläggsavgifter
Januari 600 900 131 179 600 18 900
Februari 615 800 137 678 300 23 100
Mars 664 600 163 645 500 23 600
April 621 000 125 077 800 20 400
Maj 673 400 147 230 300  29 300
Juni 712 700 141 453 700  27 400
Augusti 755 400 154 444 300 25 900
September 677 500 152 971 300 23 100
Oktober 680 700 161 272 100 24 500
November 649 800 150 975 300 23 000
December 652 300 130 337 900 40 200

Skattebeslut, belopp och sanktionsavgift- Utländska fordon

Månad Antal skattebeslut Belopp skattebeslut Antal tilläggsavgifter
Januari 13 000

989 100

1 590
Februari 12 800

1 112 800

1 640
Mars 14 270

1 352 800

1 770
April 14 170

1 073 900

1 780
Maj 15 440

1 198 000

2 550
Juni 25 980

1 620 600

 2 540
Augusti 34 590

2 230 000

3 700
September 18 600

1 575 600

2 080
Oktober 18 000

1 597 400

2 100
November 14 200

1 373 300

1 550
December 16 200

1 178 600

2 130

Ett skattebeslut utgörs av ett fordons sammanlagda passager under en kalendermånad. Skattebeslutet fastställs i mitten på nästföljande månad. I de fall skatten inte betalas in i tid utgår en tilläggsavgift på 500 kronor.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!