×

Driftstörningar pågår

Just nu är det driftstörningar på Transportstyrelsens webbplats och till exempel vissa e-tjänster går inte att använda. Felsökning pågår.

Statistik - trängselskatt Stockholm 2023

Här redovisar vi data från systemet för trängselskatt i Stockholm. Vill du se data för tidigare år väljer du det i menyn.

Antal passager per månad 2023

Månad Antal dagar med trängselskatt Totalt antal passager Andel passager utländska fordon Antal skattepliktiga passager Maxtaxa  Skattebelagda passager
Januari 20 7 348 000 1,6 % 6 978 400 5,5 % 6 592 200
Februari 20 7 700 500 1,6 % 7 262 600 5,7 % 6 846 400
Mars 23 8 753 800 1,7 % 8 233 600 5,3 % 7 794 000
April 18 7 295 900 1,6 % 6 930 100 5,1 % 6 573 200
Maj 21 8 499 700 1,8 % 8 022 500 5,0 % 7 620 000
Juni 20 8 010 700 2,1 % 7 590 300 5,0 % 7 214 400
Juli 5 1 813 300 2,7 % 1 728 700 5,1 % 1 639 800
Augusti 23 8 649 900 2,4 % 8 222 900 5,1 % 7 806 700
September 21 8 432 900 1,8 % 7 986 800 5,2 % 7 571 500
Oktober 22 8 871 800 1,7 % 8 429 400 5,3 % 7 983 700
November 22 8 546 500 1,6 % 8 080 000 5,1 % 7 667 000
December 19 7 072 600 1,5 % 6 769 300 5,7 % 6 386 800

Tabellen visar antalet passager vid betalstationerna och hur stor andel som inte beskattades. Passager registreras på vardagar (utom på lördagar) mellan 06.00 och 18.29.

Skattebeslut, belopp och sanktionsavgift - Svenska fordon 2023

Månad Antal skattebeslut Belopp skattebeslut Antal tilläggsavgifter
Januari 603 800 128 008 600 13 400
Februari 613 000 133 221 000 15 600
Mars 656 500 182 877 300 15 960
April 646 600 153 065 300 14 760
Maj 692 200 177 368 800 18 030
Juni 734 200 158 979 600 17 380
Juli 374 000 30 908 000 8 960
Augusti 755 700 167 244 900 17 790
September 682 000 177 063 600 17 640
Oktober 680 200 186 600 900 19 330
November 663 000 178 273 600 16 170
December 641 000 120 632 000 15 640

Skattebeslut, belopp och sanktionsavgift- Utländska fordon 2023

Månad Antal skattebeslut Belopp skattebeslut Antal tilläggsavgifter
Januari 11 500 933 400 1 040
Februari 11 300 981 000 960
Mars 9 980 1 041 800 1 100
April 12 600 1 165 200 1 270
Maj 9 330 841 700 990
Juni 19 000 1 307 500 2 200
Juli 11 530 482 200 1 090
Augusti 32 840 2 069 900 3 930
September 11 690 1 015 900 1 330
Oktober 15 270 1 513 600 1 800
November 11 650 1 255 800 1 220
December 12 540 853 300 1 370

Ett skattebeslut utgörs av ett fordons sammanlagda passager under en kalendermånad. Skattebeslutet fastställs i mitten på nästföljande månad. I de fall skatten inte betalas in i tid utgår en tilläggsavgift på 500 kronor.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!