Statistik 2009

Månadsstatistik

Här redovisar vi data från systemet för trängselskatt, under perioden 1 januari 2009 till och med 30 december 2009.

Antal passager per månad 2009

MånadAntal dagar med trängselskattTotalt antal passagerAndel ej beskattade passager
Januari       19 6 585 000 30 %
Februari 20 7 174 000 29 %
Mars 22 8 095 000 29 %
April 18 6 885 000 29 %
Maj 18 6 884 000 29 %
Juni 20 7 400 000 28 %
Augusti 21 6 970 000 28 %
September 22 8 198 000 29 %
Oktober 21 7 977 000 28 %
November 21 7 906 100 28 %
December 20 7 034 200 29 %

Tabellen visar antalet passager vid betalstationerna och hur stor andel som inte beskattades (se även tabellen nedan). Passager registreras på vardagar (utom på lördagar) mellan 06.00 och 19.00. 

Ej beskattade passager 2009

PeriodAndel Lidingö-passager*Andel drivmedel** ("miljöbilar")Andel bussAndel p-tillstånd rörelsehindradeÖvrigt (MC, utländska fordon, utryckningsfordon m.m.)
Januari         8 % 15 % 2 % 2 % 4 %
Februari 8 % 15 % 2 % 2 % 3 %
Mars 8 % 15 % 2 % 2 % 3 %
April 8 % 15 % 2 % 2 % 3 %
Maj 8 % 15 % 2 % 2 % 3 %
Juni 8 % 14 % 2 % 1 % 3 %
Augusti 8 % 13 % 2 % 1 % 4 %
September 8 % 14 % 2 % 1 % 3 %
Oktober 8 % 14 % 2 % 1 % 3 %
November 8 % 14 % 2 % 1 % 3 %
December 7 % 14 % 2 % 1 % 5 %

Tabellen visar kategorier av ej beskattade passager.  
 
* Ingen trängselskatt tas ut för fordon på väg till eller från Lidingö som inom 30 minuter passerar två skilda betalstationer, varav den ena är någon av betalstationerna vid Ropsten (Gasverksvägen, Lidingövägen eller Norra Hamnvägen).

**Fordon som enligt uppgift i vägtrafikregistret är utrustad med teknik för drift helt eller delvis med biogas, E85, etanol, el, gengas, metan, metanol, naturgas och vätgas. (Undantaget gäller till och med juli 2012). 

Skattebeslut, avgifter och belopp 2009

MånadAntal
skattebeslut
Belopp
skattebeslut,
Mkr
Antal
tilläggs-
avgift
Belopp
tilläggs-
avgift,
Mkr
Januari        409 500 54,6 21 700 10,8
Februari 423 800 59,7 21 900 10,9
Mars 441 100 67,2 25 500 12,7
April 437 500 57,4 24 800 12,4
Maj 449 200 57,1 25 500 12,7
Juni 479 500 61,7 29 000 14,5
Augusti 479 600 58,7 22 200 11,1
September 468 000 68,5 24 100 12,0
Oktober 469 600 67,0 20 100 10,0
November 453 300 66,7 25 700 12,8
December 454 500 58,6 29 900 15,0

*Ett skattebeslut utgjordes fram till den 30 juni av ett fordons sammanlagda passager under en dag. Efter den 1 augusti betalas trängselskatt månadsvis och ett skattebeslut utgörs nu av ett fordons sammanlagda passager under en kalendermånad. Skattebeslutet fastställs i mitten på nästföljande månad. I de fall skatten inte betalas in i tid utgår en tilläggsavgift på 500 kronor. Antalet skattebeslut och tilläggsavgifter publiceras när besluten fastställts. Expeditionsavgift tas inte längre ut. 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!