Passagestatistik juni 2008

Passager och skattebeslut juni 2008

Datum Totalt antal passager Antal skattebeslut
2 juni 380 782 113 891
3 juni 386 222 116 038
4 juni 398 540 120 615
9 juni 378 134 113 157
10 juni 388 599 116 009
11 juni 388 786 115 335
12 juni 390 243 116 521
13 juni 377 965 115 947
16 juni 373 851 115 301
17 juni 366 435 111 656
18 juni 376 793 115 170
19 juni 346 384 109 747
23 juni 334 629 103 202
24 juni 341 267 104 293
25 juni 341 735 105 581
26 juni 342 833 105 773
27 juni 334 340 104 454
30 juni 323 363 100 321

Tabellen visar det totala antalet fordonspassager vid betalstationerna mellan 06.00 och 19.00. De passager som ett skattepliktigt fordon gör under en dag summeras till ett skattebeslut.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!