Passagestatistik augusti 2008

Passager augusti 2008

Datum Totalt antal passager
1 augusti 242 000
4 augusti 283 000
5 augusti 300 000
6 augusti 289 000
7 augusti 292 000
8 augusti 291 000
11 augusti 321 000
12 augusti 326 000
13 augusti 334 000
14 augusti 338 000
15 augusti 338 000
18 augusti 342 000
19 augusti 350 000
20 augusti 352 000
21 augusti 356 000
22 augusti 355 000
25 augusti 357 000
26 augusti 362 000
27 augusti 368 000
28 augusti 368 000
29 augusti 367 000
Tabellen visar antalet fordonspassager vid betalstationerna mellan 06.00 och 19.00.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!