Statistik 2008

Månadsstatistik

Här redovisar vi data från systemet för trängselskatt, under perioden 1 januari 2008 till och med 31 december 2008. 

Antal passager per månad 2008

MånadAntal dagar med trängselskattTotalt antal passagerAndel ej beskattade passager
Januari 22 7 495 000 24 %
Februari 21 7 572 000 25 %
Mars 18 6 562 000 25 %
April 21 8 037 000 25 %
Maj 21 7 892 000 26 %
Juni 18 6 580 000 26 %
Augusti 21 6 931 000 27 %
September 22 8 077 000 28 %
Oktober 22 8 257 000 28 %
November 20 7 385 000 28 %
December 19 6 904 000 28 %

Tabellen visar antalet passager vid betalstationerna och hur stor andel som inte beskattades (se även tabell nedan). Passager registreras på vardagar (utom på lördagar) mellan 06.00 och 19.00. 

Ej beskattade passager 2008

PeriodAndel Lidingö-passager*Andel drivmedel** ("miljöbilar")Andel bussAndel p-tillstånd rörelsehindradeÖvrigt (MC, utländska fordon, utryckningsfordon m.m.)Taxi***
3/1-31/7 2006 9 % 3 % 2 % 2 % 4 % 8 %
Januari 9 % 10 % 2 % 2 % 2 % -
Februari 8 % 10 % 2 % 2 % 3 % -
Mars 8 % 10 % 2 % 2 % 3 % -
April 8 % 11 % 2 % 2 % 3 % -
Maj 8 % 11 % 2 % 2 % 3 % -
Juni 8 % 11 % 2 % 2 % 3 % -
Augusti 9 % 11 % 2 % 2 % 4 % -
September 9 % 12 % 2 % 2 % 3 % -
Oktober 8 % 13 % 2 % 2 % 3 % -
November 8 % 14 % 2 % 2 % 3 % -
December 8 % 14 % 2 % 2 % 3 % -

Tabellen visar kategorier av ej beskattade passager. Som jämförelse visas även motsvarande siffror från försöket med trängselskatt 2006. 
 
* Ingen trängselskatt tas ut för fordon på väg till eller från Lidingö som inom 30 minuter passerar två skilda betalstationer, varav den ena är någon av betalstationerna vid Ropsten (Gasverksvägen, Lidingövägen eller Norra Hamnvägen).

**Fordon som enligt uppgift i vägtrafikregistret är utrustad med teknik för drift helt eller delvis med biogas, E85, etanol, el, gengas, metan, metanol, naturgas och vätgas. (Undantaget gäller till och med juli 2012).

***Taxibilar var undantagna trängselskatt under försöket med trängselskatt. 

Skattebeslut, avgifter och belopp 2008

MånadAntal
skattebeslut
Belopp
skattebeslut,
Mkr
Antal exp.
avgift
Belopp exp.
avgift, Mkr
Antal
tilläggs-
avgift
Belopp
tilläggs-
avgift,
Mkr
Januari 2 315 400 65,6 139 500 9,8 29 200 5,8
Februari 2 310 000 66,0 122 600 8,6 23 800 4,8
Mars 1 995 000 57,0 117 000 8,2 23 100 4,6
April 2 433 000 69,5 112 900 7,9 24 300 4,9
Maj 2 380 000 67,5 138 100 9,7 29 200 5,8
Juni 2 003 000 53,0 147 700 10,3 24 700 4,9
Augusti* 476 700 59,0 - - 23 000 11,5
September* 460 300 67,9 - -

33 600

16,8
Oktober* 468 800 69,4 - - 27 400 13,7
November* 434 800 61,8 - - 25 300 12,6
December* 446 500 58,0 - - 30 900 15,4

 *Ett skattebeslut utgjordes fram till den 30 juni av ett fordons sammanlagda passager under en dag. Efter den 1 augusti betalas trängselskatt månadsvis och ett skattebeslut utgörs nu av ett fordons sammanlagda passager under en kalendermånad. Skattebeslutet fastställs i mitten på nästföljande månad. I de fall skatten inte betalas in i tid utgår en tilläggsavgift på 500 kronor. Antalet skattebeslut och tilläggsavgifter publiceras när besluten fastställts. Expeditionsavgift tas inte längre ut. 

Betalkanaler

MånadAndel autogiroAndel Pressbyrån/
7-Eleven
Andel kort på InternetAndel bankgiro/plusgiro
Januari 77 % 18 % 3 % 3 %
Februari 76 % 19 % 3 % 1 %
Mars 78 % 18 % 3 % 1 %
April 76 % 20 % 3 % 1 %
Maj 78 % 18 % 3 % 1 %
Juni 78 % 18 % 3 % 1 %
Augusti
- December*
- - - -

Tabellen ovan och bilden nedan visar hur stor andel av det totala skattebeloppet som har betalats in via respektive betalkanal under en månad.

*Från och med den 1 augusti 2008 betalas trängselskatt månadsvis, via en avi som skickas till fordonsägarens adress. I samband med införandet av månadsbetalning upphörde möjligheten att betala på Pressbyrån/7-Eleven och med kort på Internet. Från den 1 januari 2009 kan man beställa betalning via autogiro.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!