Passagestatistik oktober 2007

Passager och skattebeslut oktober 2007

Datum Totalt antal passager Antal skattebeslut
1 oktober 363 000 113 000
2 oktober 365 000 113 000
3 oktober 371 000 114 000
4 oktober 375 000 116 000
5 oktober 372 000 118 000
8 oktober 357 000 110 000
9 oktober 369 000 114 000
10 oktober 371 000 115 000
11 oktober 372 000 115 000
12 oktober 375 000 119 000
15 oktober 360 000 111 000
16 oktober 370 000 113 000
17 oktober 376 000 115 000
18 oktober 380 000 117 000
19 oktober 376 000 118 000
22 oktober 364 000 112 000
23 oktober 372 000 114 000
24 oktober 378 000 117 000
25 oktober 381 000 118 000
26 oktober 381 000 120 000
29 oktober 361 000 112 000
30 oktober 370 000 115 000
31 oktober 372 000 116 000

Tabellen visar det totala antalet fordonspassager vid betalstationerna mellan 06.00 och 19.00. De passager som ett skattepliktigt fordon gör under en dag summeras till ett skattebeslut.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!