Passagestatistik april 2011

Datum Totalt antal passager
1 april 368 680
4 april 363 573
5 april 370 725
6 april 372 583
7 april 381 531
8 april 379 542
11 april 368 598
12 april 384 221
13 april 382 922
14 april 385 066
15 april 384 618
18 april 360 933
19 april 369 299
20 april 374 586
26 april 370 369
27 april 373 403
28 april 383 647
29 april 383 666

Tabellen visar antalet fordonspassager vid
betalstationerna mellan 06.00 och 19.00. 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!