Statistik 2011

Månadsstatistik

Här redovisar vi data från systemet för trängselskatt, under perioden 1 januari 2011 och framåt. 

Antal passager per månad 2011

Månad Antal dagar med trängselskatt Totalt antal passager Andel ej beskattade passager
Januari 19 6 485 600 23 %
Februari 20 6 990 900 25 %
Mars 23 8 269 000 26%
April 18 6 758 000 24 %
Maj 22 8 378 300 28 %
Juni 18 6 668 900 22%
Augusti 23 7 422 930 24%
September 22 7 873 900 24 %
Oktober 21 7 518 400 24 %
November 21 7 454 800 23 %
December 21 7 193 500 23 %

Tabellen visar antalet passager vid betalstationerna och hur stor andel som inte beskattades (se även tabellen nedan). Passager registreras på vardagar (utom på lördagar) mellan 06.00 och 19.00. 

Ej beskattade passager 2011

Period Andel Lidingö-passager* Andel drivmedel** ("miljöbilar") Andel buss Andel p-tillstånd rörelsehindrade Övrigt (MC, utländska fordon, utryckningsfordon m.m.)
Januari 8 % 11 % 2 % 1 % 3 %
Februari 7 % 11 % 2 % 1 % 5 %
Mars 8 % 11 % 2 % 1 % 4 %
April 8 % 10 % 2 % 1 % 3 %
Maj 8 % 10 % 2 % 1 % 6 %
Juni 8 % 9 % 2 % 1 % 4 %
Augusti 9 % 9 % 2 % 1 % 4 %
September 9 % 9 % 2 % 1 % 3 %
Oktober 9 % 9 % 2 % 1 % 3 %
November 8 % 9 % 2 % 1 % 3 %
December 8 % 8 % 2 % 1 % 3 %

Tabellen visar kategorier av ej beskattade passager.   
 
* Ingen trängselskatt tas ut för fordon på väg till eller från Lidingö som inom 30 minuter passerar två skilda betalstationer, varav den ena är någon av betalstationerna vid Ropsten (Gasverksvägen, Lidingövägen eller Norra Hamnvägen).

**Fordon som enligt uppgift i vägtrafikregistret är utrustad med teknik för drift helt eller delvis med biogas, E85, etanol, el, gengas, metan, metanol, naturgas och vätgas. (Undantaget gäller till och med juli 2012). 

Skattebeslut, avgifter och belopp

Månad Antal
skattebeslut
Belopp
skattebeslut
Mkr
Antal
tilläggs-
avgift
Belopp
tilläggs-
avgift
Mkr
Januari 423 523 56,9 19 900 10,0
Februari 434 968 60,8 19 600 9,8
Mars 467 527 72,4 21 100 10,6
April 453 206 59,5 17 400 8,7
Maj 494 982 73,7 26 000 13
Juni 491 111 59,1 26 000 13
Augusti 517 363 66,0 20 700 10,3
September 486 221 69,9 18 800 9,4
Oktober 474 248  67,2 20 300 10,1
November 468 314 66,9 19 600  9,8
December 480 920 65,0 17 100 8,5

Ett skattebeslut utgörs av ett fordons sammanlagda passager under en kalendermånad. Skattebeslutet fastställs i mitten på nästföljande månad. I de fall skatten inte betalas in i tid utgår en tilläggsavgift på 500 kronor. Antalet skattebeslut och tilläggsavgifter publiceras när besluten fastställts.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!