Passagestatistik september 2012

Datum Antal passager
3 september 371 000 
4 september 375 500 
5 september 378 100 
6 september 379 700 
7 september 382 000 
10 september 365 500 
11 september 382 200 
12 september 379 700 
13 september 380 300 
14 september 387 200 
17 september 371 000 
18 september 377 900 
19 september 364 200 
20 september 365 200 
21 september 371 000 
24 september 357 200 
25 september 366 000 
26 september 369 200 
27 september 370 300 
28 september 379 200 

Tabellen visar antalet fordonspassager
vid betalstationerna mellan 06.00 och 19.00.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!