Passagestatistik augusti 2012

Datum Antal passager
1 augusti 294 400
2 augusti 288 900 
3 augusti 286 400 
6 augusti 297 700 
7 augusti 300 700 
8 augusti 304 600 
9 augusti 304 300 
10 augusti 302 100 
13 augusti 329 400 
14 augusti 338 000 
15 augusti 349 400 
16 augusti 347 200 
17 augusti 346 400 
20 augusti 346 500 
21 augusti 357 500 
22 augusti 355 700 
23 augusti 367 000 
24 augusti 363 800 
27 augusti 357 000 
28 augusti 363 900 
29 augusti 363 800 
30 augusti 369 700 
31 augusti 378 400 

Tabellen visar antalet fordonspassager
vid betalstationerna mellan 06.00 och 19.00.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!