Statistik 2012

Månadsstatistik

Här redovisar vi data från systemet för trängselskatt, under perioden 1 januari 2012 och framåt. 

Antal passager per månad 2012

Månad Antal dagar med trängselskatt Totalt antal passager Andel ej beskattade passager
Januari 19 6 691 300 23 %
Februari 21 7 293 900 24 %
Mars 22 7 866 300 23 %
April 17 6 258 900 22 %
Maj 20 6 982 900 22 %
Juni 21 6 649 400 22 %
Augusti 23 7 713 000  21 %
September 20 7 472 500 15 %
Oktober 23 8 266 300 15 %
November 21 7 535 000 15 %
December 17  5 518 000  17 % 

Tabellen visar antalet passager vid betalstationerna och hur stor andel som inte beskattades (se även tabellen nedan). Passager registreras på vardagar (utom på lördagar) mellan 06.00 och 19.00. 

Ej beskattade passager 2012

Period Andel Lidingö-passager* Andel drivmedel** ("miljöbilar") Andel buss Andel p-tillstånd rörelsehindrade Övrigt (MC, utländska fordon, utryckningsfordon m.m.)
Januari 9 % 8 % 2 % 1 % 3 %
Februari 8 % 8 %  2 % 1 %  4 %
Mars 8 % 8 % 2 %  1 %  3 % 
April 8 %  7 % 2 % 1 % 3 %
Maj 8 %  7 %  2 %  1 %  3 % 
Juni 8 % 7 % 2 % 1 % 4 %
Augusti 8 % 6 % 2 % 1 % 4 %
September 9 % 0 % 2 % 1 % 3 %
Oktober 9 % 0 % 2 % 1 % 3 %
November 9 % 0 %  2 %  1 %  3 % 
December 8 %  0 %  2 %  1 %  6 % 

Tabellen visar kategorier av ej beskattade passager.   
 
* Ingen trängselskatt tas ut för fordon på väg till eller från Lidingö som inom 30 minuter passerar två skilda betalstationer, varav den ena är någon av betalstationerna vid Ropsten (Gasverksvägen, Lidingövägen eller Norra Hamnvägen).

**Från och med augusti 2012 finns inget undantag för miljöbilar. Det undantag som fanns tidigare gällde fordon som enligt uppgift i vägtrafikregistret är utrustad med teknik för drift helt eller delvis med biogas, E85, etanol, el, gengas, metan, metanol, naturgas och vätgas.

Skattebeslut, avgifter och belopp

Månad Antal
skattebeslut
Belopp
skattebeslut
Mkr
Antal
tilläggs-
avgift
Belopp
tilläggs-
avgift
Mkr
Januari 430 061 61,0 18 000 9,0
Februari 444 702 65,9 19 800  9,9 
Mars 472 613  71,5 16 600 8,3 
April 444 100  57,3 18 300 9,1
Maj 485 981 67,1  21 100 10,5
Juni 491 482 60,9  19 400 9,7 
Augusti 542 761 72,0  19 400 9,7 
September 502 822 72,0  17 100 8,5
Oktober 526 349 82,4  22 700  11,3 
November 503 842 75,1 21 100  10,5
December 450 400  54,0 15 600  7,8 

Ett skattebeslut utgörs av ett fordons sammanlagda passager under en kalendermånad. Skattebeslutet fastställs i mitten på nästföljande månad. I de fall skatten inte betalas in i tid utgår en tilläggsavgift på 500 kronor. Antalet skattebeslut och tilläggsavgifter publiceras när besluten fastställts.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!