×

Driftstörningar pågår

Just nu är det driftstörningar på Transportstyrelsens webbplats och till exempel vissa e-tjänster går inte att använda. Felsökning pågår.

Statistik trängselskatt Göteborg 2020

Här redovisar vi data från systemet för trängselskatt i Göteborg. 

Antal passager per månad

MånadAntal dagar med trängselskattTotalt antal trängselskatt passagerAndel passager utländska fordonAntal skattepliktiga passagerFlerpassage-regel *Maxtaxa **Skattebelagda passager
Januari 21 12 830 200 2,0% 10 791 800 44,25% 1,4% 5 934 200
Februari 20 12 817 100  2,1%  10 743 900  44,13%  1,4%  5 916 800 
Mars 22 13 010 500 2,0%  10 798 900  45,22%  1,3%  5 836 900 
April 18 10 570 900 1,7%  8 635 900  45,97% 1,3%  4 604 100 
Maj 18 10 805 100  1,8%  8 831 500  45,73%  1,3%  4 763 300 
Juni 20 12 401 100 1,9% 10 172 700  44,92% 1,3% 5 530 300 
Juli

Ingen skatt tas ut under juli månad.

           
Augusti 21 12 375 900  2,2% 10 251 600 45,12%  1,2%  5 557 800
September 22 13 843 000  2,0% 11 485 100 44,46% 1,3% 6 297 500
Oktober 21 13 477 100  2,0% 11 211 100  44,54%  1,3%  6 137 700 
November 21 12 557 800 2,0% 10 346 400 45,96% 1,4% 5 514 800 
December  20 11 591 600  1,8% 9 571 000 46,20%   1,3% 5 080 600 

Tabellen visar antalet passager vid betalstationerna och hur stor andel som inte beskattades. Passager registreras på vardagar (utom på lördagar) mellan 06.00 och 18.29.

* Andel passager som inte debiteras med anledning av flerpassageregel i Göteborg.

** Andel passager som inte debiteras med anledning av maxtaxa i Göteborg.

Skattebeslut, belopp och sanktionsavgift - Svenska fordon

MånadAntal skattebeslutBelopp skattebeslutAntal tilläggsavgifter
Januari 478 600  80 053 000  12 500 
Februari 473 500  78 499 300  14 111
Mars 452 400  79 276 000  13 200 
April 409 600 61 913 300 11 400
Maj 430 400  63 916 300  11 700
Juni 484 100 73 353 400  14 300 
Juli Ingen skatt tas ut under juli månad.    
Augusti 522 355 73 313 300  16 000
September 502 600 84 693 600 14 400
Oktober 500 200 82 335 300  15 800 
November 444 700 74 126 100 13 100 
December 452 400  66 767 100  13 600 

Skattebeslut, belopp och sanktionsavgift - Utländska fordon

MånadAntal skattebeslutBelopp skattebeslutAntal tilläggsavgifter
Januari 26 700  866 700  2 890 
Februari 27 500 874 200  2 550
Mars 18 500  720 000  1 700 
April 10 500 469 700 930
Maj 13 000  515 600  1 220
Juni 14 100 512 900  1 410
Juli Ingen skatt tas ut under juli månad.    
Augusti 30 700 851 900  3 030
September 21 800  771 400  2 040
Oktober 20 600  773 500  1 960 
November 8 300 388 300 750 
December 15 600  564 400  1 760 

Ett skattebeslut utgörs av ett fordons sammanlagda passager under en kalendermånad. Skattebeslutet fastställs i mitten på nästföljande månad. I de fall skatten inte betalas in i tid utgår en tilläggsavgift på 500 kronor.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!