×

Driftstörningar pågår

Just nu är det driftstörningar på Transportstyrelsens webbplats och till exempel vissa e-tjänster går inte att använda. Felsökning pågår.

Statistik 2017

Här redovisar vi data från trängselskattesystemet för år 2017. 

Antal passager per månad

Månad

Antal dagar med trängselskatt

Totalt antal trängselskatt passager

Andel passager utländska fordon Antal skattepliktiga passager  Flerpassage-regel * Maxtaxa **  Skattebelagda passager 
Januari 20

11 442 100

2,1 % 10 992 500 45,00 % 1,6 % 5 949 800
Februari 20

11 769 200

2,3 % 11 154 300 45,08 % 1,6 % 6 026 700
Mars 23

13 955 267

2,3 % 13 221 000 44,99 % 1,7 % 7 150 900
April 17

10 676 684

2,4 % 10 083 900 44,77 % 1,7 % 5 475 200
Maj 20

12 484 100

2,5 % 11 783 700 44,92 % 1,7 % 6 379 600
Juni 19

11 924 400

3,0 % 11 262 600 44,96 % 1,7 % 6 096 800
Augusti 23

12 850 508

3,6 % 12 158 415 45,27 % 1,5 % 6 557 043
September 21

12 870 700

2,6 % 12 194 100 44,66 % 1,6 % 6 637 500
Oktober 22

13 531 000

2,5 % 12 803 324 44,62 % 1,6 % 6 975 400
November 21

12 292 200

2,4 % 11 623 400 44,06 % 1,6 % 6 395 700
December 19

11 052 400

2,3 % 10 495 500 44,46 % 1,4 % 5 740 100

Tabellen visar antalet passager vid betalstationerna och hur stor andel som inte beskattades (se även tabellen nedan). Passager registreras på vardagar (utom på lördagar) mellan 06.00 och 18.29.

* Andel passager som inte debiteras med anledning av flerpassageregel i Göteborg.

** Andel passager som inte debiteras med anledning av maxtaxa i Göteborg.

Ej skattepliktiga passager

Period  Fordonsslag Manipulerad skylt Andel p-tillstånd rörelsehindrade  Tung buss Övrigt
Januari 0,1 % 0,016 % 0,7 % 2,1 % 1,0 %
Februari 0,1 % 0,015 % 0,7 % 2,1 % 2,4 %
Mars 0,1 % 0,016 % 0,7 % 2,0 % 2,4 %
April 0,1 % 0,017 % 0,7 % 2,0 % 2,8 %
Maj 0,2 % 0,014 % 0,7 % 2,0 % 2,8 %
Juni 0,2 % 0,014 % 0,6 % 1,8 % 2,9 %
Augusti 0,2 % 0,016 % 0,6 % 1,9 % 2,6 %
September 0,2 % 0,022 % 0,7 % 2,0 % 2,4 %
Oktober 0,2 % 0,018 % 0,7 % 2,0 % 2,5 %
November 0,1 % 0,020 % 0,7 % 2,1 % 2,5 %
December 0,1 % 0,017 % 0,7 % 2,1 % 2,1 %

Skattebeslut, belopp och sanktionsavgift - Svenska fordon

Månad Antal skattebeslut Belopp skattebeslut Antal tilläggsavgifter
Januari 460 400 80 789 100 10 200
Februari 476 500 82 506 600 12 500
Mars 503 400 97 966 900 12 900
April 478 900 74 316 100 11 400
Maj 519 500 86 481 500 15 800
Juni 543 500 81 702 700  15 200
Augusti 584 500 87 122 700 14 000
September 517 000 90 198 800 12 700
Oktober 517 500 94 989 800 13 700
November 499 000 86 726 800 12 800
December 498 900 76 857 200 21 500

Skattebeslut, belopp och sanktionsavgift - Utländska fordon

Månad Antal skattebeslut Belopp skattebeslut Antal tilläggsavgifter
Januari 23 400 760 000 2 240
Februari 25 300 829 900 2 660
Mars 25 430 941 900 2 500
April 29 380 847 200 2 700
Maj 31 140 952 900  2 880
Juni 51 040 1 272 400  4 350
Augusti 75 720 1 875 200 6 670
September 35 300 1 103 200 3 050
Oktober 33 800 1 104 100 3 100
November 24 700 890 400 2 070
December 31 600 909 200 3 310

Ett skattebeslut utgörs av ett fordons sammanlagda passager under en kalendermånad. Skattebeslutet fastställs i mitten på nästföljande månad. I de fall skatten inte betalas in i tid utgår en tilläggsavgift på 500 kronor.

All statistik gällande trängselskatt uppdateras i slutet av månaden.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!