Statistik - trängselskatt Göteborg 2023

Här redovisar vi data från systemet för trängselskatt i Göteborg.

Antal passager per månad 2023

Månad Antal dagar med trängselskatt Totalt antal trängselskatt passager Andel passager utländska fordon Antal skattepliktiga passager Flerpassage-regel * Maxtaxa ** Skattebelagda passager
Januari 20 11 907 500 2,2 % 9 911 000 42,88 % 1,3 % 5 587 600
Februari 20 12 240 300 2,5 % 10 150 200 42,90 % 1,4 % 5 717 500
Mars 23 14 159 400 2,4 % 11 683 500 42,72 % 1,4 % 6 600 200
April 17 11 062 500 2,4 % 9 233 100 42,70 % 1,4 % 5 216 900
Maj 20 13 051 700 2,6 % 10 679 500 42,73 % 1,4 % 6 028 800
Juni 19 12 502 800 3,1 % 10 322 600 43,02 % 1,4 % 5 800 900
Juli Ingen skatt tas ut under juli månad.
Augusti 23 13 520 900 3,9 % 11 234 300 43,68 % 1,3 % 6 247 300
September 21 13 486 200 2,6 % 11 181 400 43,27 % 1,4 % 6 254 100
Oktober 22 14 204 800 2,4 % 11 843 000 43,18 % 1,4 % 6 635 300
November 21 13 416 300 2,1% 11 163 900 42,95% 1,4 % 6 279 400
December 19 11 514 900 2,3 % 9 705 300 43,32 % 1,4 % 5 426 400

Tabellen visar antalet passager vid betalstationerna och hur stor andel som inte beskattades. Passager registreras på vardagar (utom på lördagar) mellan 06.00 och 18.29.

* Andel passager som inte debiteras med anledning av flerpassageregel i Göteborg.

** Andel passager som inte debiteras med anledning av maxtaxa i Göteborg.

Skattebeslut, belopp och sanktionsavgift - Svenska fordon 2023

Månad Antal skattebeslut Belopp skattebeslut Antal tilläggsavgifter
Januari 460 600 75 585 400 7 120
Februari 473 500 77 203 000 8 760
Mars 493 300 89 226 500 8 910
April 477 400 69 084 100 8 140
Maj 517 100 81 014 200 9 640
Juni 565 300 76 723 200 10 100
Juli Ingen skatt tas ut under juli månad.
Augusti 576 600 81 931 100 10 140
September 515 000 84 633 100 9 610
Oktober 515 900 89 439 000 11 000
November 497 500 84 636 300 9 220
December 492 800 71 121 200 8 630

Skattebeslut, belopp och sanktionsavgift - Utländska fordon 2023

Månad Antal skattebeslut Belopp skattebeslut Antal tilläggsavgifter
Januari 25 200 808 300 2 640
Februari 29 900 948 300 2 970
Mars 26 600 862 700 2 700
April 29 400 854 400 2 771
Maj 24 000 654 500 2 390
Juni 47 100 1 088 000 4 730
Juli Ingen skatt tas ut under juli månad.
Augusti 85 300 2 002 200 9 640
September 31 200 869 700 3 150
Oktober 35 900 1 122 100 4 050
November 23 500 811 200 2 130
December 34 100 923 500 3 860

Ett skattebeslut utgörs av ett fordons sammanlagda passager under en kalendermånad. Skattebeslutet fastställs i mitten på nästföljande månad. I de fall skatten inte betalas in i tid utgår en tilläggsavgift på 500 kronor.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!