Statistik - trängselskatt Göteborg 2022

Här redovisar vi data från systemet för trängselskatt i Göteborg. 

Antal passager per månad 2022

Månad Antal dagar med trängselskatt Totalt antal trängselskatt passager Andel passager utländska fordon Antal skattepliktiga passager Flerpassage-regel * Maxtaxa ** Skattebelagda passager
Januari 18 10 007 400 2,2 % 8 160 600 43,36 % 1,4 % 4 559 500
Februari 20 11 711 100  2,4 %  9 604 700  41,96 %  1,4 %  5 496 700 
Mars 23 14 224 800 2,3 % 11 638 400 41,66 % 1,4 % 6 694 100
April 18 11 319 200 2,5 % 9 234 900 41,8 % 1,4 % 5 299 800
Maj 20 12 647 900 2,5 % 10 420 200 42,52 % 1,4 % 5 905 100
Juni 20 12 766 100 3,1 % 10 563 200 42,77 % 1,4 % 5 961 200
Juli

Ingen skatt tas ut under juli månad.

           
Augusti 23 13 157 000 4,0 % 10 905 900 43,66 % 1,3 % 6 065 600
September 22 13 867 400 2,7 % 11 496 700 43,19 % 1,4 % 6 440 400
Oktober 21 13 304 100 2,6 % 11 043 700 43,07 % 1,4 % 6 198 200
November 21 13 272 400 2,4% 11 000 100 43,09% 1,4% 6 169 200
December 21 12 373 500 2,5% 10 203 200 43,35% 1,3% 5 702 200

Tabellen visar antalet passager vid betalstationerna och hur stor andel som inte beskattades. Passager registreras på vardagar (utom på lördagar) mellan 06.00 och 18.29.

* Andel passager som inte debiteras med anledning av flerpassageregel i Göteborg.

** Andel passager som inte debiteras med anledning av maxtaxa i Göteborg.

Skattebeslut, belopp och sanktionsavgift - Svenska fordon 2022

Månad Antal skattebeslut Belopp skattebeslut Antal tilläggsavgifter
Januari 431 000 60 927 900 8 100
Februari 462 700 74 093 700 9 000
Mars 495 100 90 678 900 9 200
April 483 600 71 117 500 8 600
Maj 507 000 78 415 400 10 300
Juni 542 900 78 520 600 9 800
Juli Ingen skatt tas ut under juli månad.    
Augusti 597 700 78 928 700 10 200
September 516 600 86 668 400 9 200
Oktober 500 000 83 416 500 9 900
November 493 800 83 172 300 8 700
December 501 900 75 584 300  

Skattebeslut, belopp och sanktionsavgift - Utländska fordon 2022

Månad Antal skattebeslut Belopp skattebeslut Antal tilläggsavgifter
Januari 19 000 650 400 1 380
Februari 26 100 831 100 2 640
Mars 26 400 954 000 2 770
April 27 300 735 900 3 170
Maj 32 400 964 600 3 840
Juni 49 900 1 261 600 5 540
Juli Ingen trängselskatt, Göteborg    
Augusti 81 500 1 928 200 8 560
September 38 400 1 143 900 3 880
Oktober 34 400 1 057 300 3 810
November 24 400 876 900 2 270
December 24 800 667 000  

Ett skattebeslut utgörs av ett fordons sammanlagda passager under en kalendermånad. Skattebeslutet fastställs i mitten på nästföljande månad. I de fall skatten inte betalas in i tid utgår en tilläggsavgift på 500 kronor.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!